Włastal - Blachy

Powłoką antykondensacyjna

Kondensacja pod kontrolą

Przy sprzyjających warunkach, zaistnieniu punktu rosy, odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu, na powierzchni sufitowej (spodniej) nieizolowanego dachu blaszanego dochodzi do skraplania (kondensacji) wilgoci. Jeśli zjawisko przybiera znaczne rozmiary, tworzą się krople wody, które mogą powodować zawilgocenie znajdujących się w pomieszczeniu przedmiotów. Dotąd zwykle próbowano zaradzić temu niekorzystnemu zjawisku poprzez izolowanie dachów, co miało zapobiegać wystąpieniu temperatury punktu rosy. 

Fima Włastal wprowadza możliwość dodatkowego zabezpieczenia blachy powłoką antykondensacyjną DRIPSTOP dla następujących trapezów: T-18, T-25, T-35, T-55.

Panel dachowy z warstwą filcu przeciwkondensacyjnego DRIPSTOP wiąże wilgoć do czasu, gdy temperatura ponownie spadnie poniżej punktu rosy. Wówczas wilgoć ta odparowuje do powietrza.

Filc przeciwkondensacyjny DRIPSTOP jest samoprzylepny, nanosi się go na blachę już na etapie tłoczenia blach.

Warstwa przeciwkondensacyjna przyjeżdża więc na plac budowy gotowa, naklejona na arkusze blachy dachowej.

DRIPSTOP jest odporny na starzenie, stanowi też dodatkową ochronę przeciwkorozyjną. DRIPSTOP to marka, której możesz zaufać. 15 lat doświadczeń w różnych strefach klimatycznych na całym świecie pozwoliło nam opracować produkt optymalny.

DRIPSTOP można stosować w każdych warunkach przy różnych typach obiektów, w których kondensacja nastręcza problemów.

Parametry techniczne

  • Palność A2-s1, d0 (EN 13501-1)
  • Odporność na bakterie
  • Tłumienie hałasu (generowanego przez deszcz lub działania prowadzone w obiekcie)

Zalety

  • Zapobiega kapaniu wody z kondensacji
  • Tłumi hałas (deszcz, praca wewnątrz obiektu)
  • Stanowi dodatkową ochronę przeciwkorozyjną
  • Jest łatwy w czyszczeniu (wodą z węża lub za pomocą dysz ciśnieniowych).                             

 

Zasada działania:

Wieczorem

Maksymalna zawartość wilgoci w powietrzu (punkt nasycenia) zależy od temperatury i ciśnienia powietrza. Kondensacja jest zwykle największa wieczorem, towarzyszy spadkowi temperatury, do jakiego dochodzi na przykład po zachodzie słońca.

Nocą

Pod sufitem nieizolowanego otwartego dachu kondesacja pary wodnej powoduje formowanie się kropli wody, kapiących na podłogę. Dripstop nie dopuszcza do osadzania się wilgoci na suficie.

Rano

Po wschodzie słońca temperatura blaszanego dachu rośnie, a uwięziona pod sufitem wilgoć wtórnie odparowuje do powietrza.

 

 

 

 

 

 

Nasza galeria