Włastal - Blachy

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Internetowy sklep prowadzony jest przez Włastal Kwiatkowscy S.C. Zawady 22 96-111 Kowiesy NIP: 836-185-60-86 zwanym dalej sprzedającym.

§2 Warunki składania zamówienia

 1. Internetowy sklep https://www.wlastal.pl/ służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 4. Wszystkie ceny w https://www.wlastal.pl/ wyrażone są w polskich złotych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone.
 6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://www.wlastal.pl/ , wybór formy płatności, przesłanie zamówienia, dokonania opłaty należności.
 7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.
 8. Otrzymanie przez sklep https://www.wlastal.pl/ każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.
 9. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 10. Zamówienia, które nie zostaną opłacone lub potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 12. Kolorystyka, usłojenie oraz ogólny wygląd na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych.
 13. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 14. Klienci https://www.wlastal.pl/ biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.
 15. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
 16. Mimo dołożenia należytej staranności, w ofercie prezentowanej w Sklepie mogą się pojawić nieścisłości. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej w Sklepie należy kontaktować się z administratorem Sklepu za pośrednictwem tel. 695 404 980

§3 Cena wysyłki

 1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Nie dotyczy to produktów przy których zaznaczono "Dostawa Gratis". Tak oznaczone produkty dostarczane są bezpłatnie do Kupującego.
 3. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.
 4. W przypadku zamówień niektórych produktów (zwłaszcza dłużycowych: rynny, rury, blachy, blachodachówki, blachy trapezowe, blachy na rąbek stojący, obróbki dekarskie, klapy dymne) koszt transportu może ulec zmianie i być wyceniany indywidualnie, o czym klient zostanie poinformowany po weryfikacji zlecenia przez obsługę sklepu.

§4 Warunki dostawy i płatności

 1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym produkcie. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy lub nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy firmy kurierskiej.
 3. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego, lub w gotówce pod wskazanym przez obsługę sklepu adresie.
 4. Towar produkowany na wymiar, zostanie skierowany do produkcji po dokonaniu opłaty, a wysłany po wyprodukowaniu w czasie określonym w ofercie.
 5. Towar będący na magazynie, zostanie wysłany po zaksięgowaniu opłaty. Również towar który trzeba zamówić u innego producenta zostanie zamówiony po dokonaniu opłaty.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy a) niemożliwe jest jego spełnienie {np. blacha jest za długa żeby można było ją przetransportować/ wykonać} b) we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
 7. Za wyprodukowany towar, który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie Sprzedający po upływie 7 dni może naliczyć koszty przechowywania za każdy dzień zwłoki w wysokości 1% brutto
 8. Kupujący dokonując zakupu w sklepie internetowym www.wlastal.pl oraz w oddziałach 05-806 Pruszków ul. Brzozowa 79, 91-074 Łódź ul. Srebrzyńska 10 jak i na produkcji 96-320 Mszczonów Adamowice ul. Katowicka 18 oświadcza ze zapoznał się ze sposobem przewozu, składowania oraz montażu zakupionego wyrobu lub towaru.

§5 Uprawnienia Kupującego

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z wyjątkiem wskazanym w punkcie kolejnym.
 2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
 3. Sprzedający informuje, że Towar oferowany w naszym sklepie jest w większości wykonywany na zamówienie i nie podlega zwrotowi. Właściwości zamawianych towarów są każdorazowo określane przez Klientów, a na ich podstawie są realizowane zindywidualizowane zamówienia. W takich przypadku, Kupującemu zgodnie z postanowieniami pkt 2 §5 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w pkt 1 §5 Regulaminu.
 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi na wskazane przez Państwa konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

§6 Reklamacje

 1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera/dostawcy i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien żądać protokołu uszkodzenia/rozbieżności, od dostawcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera/dostawcy i potwierdzonego przez niego.
 2. Towary sprzedawane na stronie https://www.wlasta.pl/ są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów. Chyba że opis oferty stanowi inaczej [np. towar w drugim gatunku].
 3. Warunki gwarancji są uregulowane przez każdego producenta oddzielnie.
 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z firmą Włastal Kwiatkowscy S. za pośrednictwem e-maila pruszkow@wlastal.pl z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.
 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Internetowy sklep https://www.wlastal.pl/ zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronach internetowych Sklepu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom i firmą trzecim.
 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronie sklepu.
 6. Prezentacja dostępnych kolorów służy tylko do orientacyjnego zapoznania się z paletą dostępnych barw i odbiega od rzeczywistości. Prosimy zapoznać się realnymi kolorami w naszych oddziałach lub poprosić o dostarczenie próbki koloru.
 7. Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, informujemy iż:

   
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Włastal Kwiatkowscy S.C. 96-111 Kowiesy, Zawady 22.
  • Twoje dane osobowe podawane w trakcie zamówienia będą przetwarzane, w celu realziacji razmówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realziacji zamówienia
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu ustania zobowiązań prawno-podatkowych nie kócej niż przez okres 10 lat.
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, operatyorzy płatności, firmy kurierskie oraz firmy transportowe, hurtownie
  • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.
  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez e-mail: pruszkow@wlastal.pl, Tel. 22 758 06 05
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  • Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.