Włastal - Blachy

Transport

Transport powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z osłoniętą częścią ładunkową. Ułatwia to załadunek i rozładunek samochodu. Ponadto ładunek powinien być prawidłowo zabezpieczony pasami, tak aby uniemożliwiały przesuwanie się podczas jazdy. W przypadku długotrwałego magazynowania towaru, trzeba także zabezpieczyć go przed wilgocią, a w przypadku zawilgocenia blach należy je wysuszyć i ustawić tak aby był zapewniony swobodny przepływ powietrza.

 
Dysponujemy własnym transportem samochodowym, który umożliwia dowiezienie zamówionego materiału na plac firmy, a nawet bezpośrednio na plac budowy.