Włastal - Blachy

Rynny

Cena: 0,00 PLN/szt.
Dane techniczne
Rynny – Informacje montażowe.
 
Do deski czołowej przymocować skrajne haki rynnowe, przyjmując spadek w kierunku spustu 3 mm na metr bieżący.
 
Połącz najwyższy i najniższy hak za pomocą sznurka. Dzięki temu będzie można umieścić pozostałe haki we właściwych miejscach. Haki powinny być mocowane co 40 cm. Idealnym rozmieszczeniem są 3 haki na metr.
 
Haki rynnowe należy tak rozmieścić aby znajdowały się w odległości nie większej niż 15 cm od akcesoriów rynnowych takich jak: leje spustowe, złączki narożniki oraz denka. Długość odcinków rynien między akcesoriami należy dobrać tak, aby końce rynny dochodziły do punktów "limit position" (idealne położenie).
 
Umocować rynny w hakach i akcesoriach zakleszczając je.
 
W przypadku stosowania narożników należy zakleszczyć narożnik na rynnie z jednej strony, a następnie z drugiej.
 
Denka skleić z rynną klejem do twardego PCV.
 
Haki podtrzymujące przytwierdzić w odległości około 15 cm od narożnika.
 
Opis produktu